Bilety

Rezerwacje

Bilety można zarezerwować osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem internetu w:
Dziale Organizacji Teatru PWST i Promocji ( ul. Straszewskiego 22 w Krakowie)
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00. 

Kraków tel.: 12 430 15 92, bilety@pwst.krakow.pl

Rezerwacje przyjmowane są od dnia ogłoszenia repertuaru. Realizacja rezerwacji w terminie ustalonym z klientem, a niewykupione rezerwacje są automatycznie anulowane.

Teatr PWST  potwierdza przyjęcie rezerwacji złożonych internetowo (mailem) w ciągu 2-ch dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia również drogą mailową. Rezerwację, której przyjęcie nie zostało potwierdzone w ww. terminie należy uznać za nieważną.
Zapytanie o rezerwację biletów indywidualnych drogą mailowa przesyłane na adresy;
bilety@pwst.krakow.pl i promocja@pwst.krakow.pl  nie jest równoznaczne z dokonaniem  rezerwacji.

 

Ceny biletów

ceny biletów na spektakle dyplomowe Teatru PWST w Krakowie:
normalne: 20 zł, ulgowe - 15 zł
ceny biletów na muzyczne spektakle dyplomowe Teatru PWST w Krakowie:
normalne: 25 zł, ulgowe - 20 zł

ceny biletów na spektakle dyplomowe Teatru PWST w Krakowie - Wydział Teatru Tańca w Bytomiu - 8 zł (cena dotyczy spektakli prezentowanych na scenie WTT w Bytomu)

 

Internetowa rezerwacja biletów

Uwaga:
Teatr PWST  potwierdza przyjęcie rezerwacji złożonych internetowo (mailem) w ciągu 2-ch dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia  drogą mailową.
Rezerwację, której przyjęcie nie zostało potwierdzone w ww. terminie należy uznać za nieważną. 

 

Sprzedaż biletów

Bilety można zakupić w biurze Promocji PWST od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00 oraz w Kasie biletowej przy ul. Straszewskiego 22 na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu. Formy płatności:

  • gotówka
  • przelew (BANK ZACHODNI WBK S.A., 24 Oddział w Krakowie,  91 1500 1487 1214 8007  2258 0000)
    W tytule przelewu należy podać: nazwisko  na jakie jest przyjęta rezerwacja, tytuł i datę spektaklu. Przelew musi zostać dokonany najpóźniej na 14 dni przed datą spektaklu, ewentualnie w terminie indywidualnie uzgodnionym.

Bilety ulgowe przysługują:

  • emerytom, rencistom, inwalidom i ich opiekunom
  • studentom, uczniom

 


Bilety dla grup zorganizowanych:

W celu złożenia zamówienia wymagane jest przesłanie wypełnionego formularza (formularz zamówienia biletów grupowych do pobrania: pobierz).
Wymagana jest realizacja, wykupienie, zamówienia do 14 dni przed spektaklem.

 

Zwrot zakupionych biletów może być dokonany wyłącznie w przypadku odwołania spektaklu przez Teatr PWST, na podstawie biletu z zachowanymi danymi identyfikacyjnymi, z nienaruszonym kuponem kontrolnym oraz dołączonym paragonem z kasy fiskalnej.
Zwroty biletów  przyjmowane są w Kasie Teatru PWST do 30 dni od daty odwołanego spektaklu
Zwrot biletów na spektakl, który się już odbył, lub rozpoczął nie jest możliwy.
Kasa nie realizuje wymiany biletów.
Reklamacje obsługuje Dział Promocji PWST