Informacje dla studentów WRD

28 listopada Pan Jarosław Omorczyk odwołuje zajęcia.