Pracownicy

Wybierz:

Ryszard Hodur

Kierownik
Telefon: 12 422 18 55 w. 50

pok. 234 (I piętro)

Katarzyna Adamowicz

Starszy mistrz elektroakustyk

Krystyna Bojeczko

Magazynier

Łukasz Chmura

Rzemieślnik tapicer

Leszek Cyganiewicz

Starszy mistrz elektroakustyk

Krzysztof Janik

Starszy mistrz elekrtryk

Bogsuław Jarosz

Pracownik gospodarczy

Robert Kij

Rzemieślnik

mgr Artur Kiklica

Starszy mistrz elektroakustyk

Zbigniew Korbel

Starszy mistrz stolarski

mgr Łucja Ondrusz-Bąk

Plastyk butafor

Andrzej Śmiałek

Rzemieślnik

Grzegorz Żurek

Technik elektyrk

Małgorzata Kucharczyk

Kierownik
Telefon: 12 422 95 82

Jerzy Kolasa

Archiwista
Telefon: 12 422 18 55 w. 32

Grzegorz Wesołowski

Stanowisko ds. obronności
Telefon: 12 422 18 55 w. 33

mgr Urszula Pająk

Specjalista ds. BHP
Telefon: 12 422 18 55 w. 13

piątki 9.00-12.00

mgr Artur Surówka

Administrator sieci informatycznej

mec. Ewa Drajewicz

Radca prawny
Telefon: 12 422 18 55 w. 39

środy 9.00-12.00

mec. Piotr Jach

Radca prawny
Telefon: 12 422 18 55 w. 39

środy 9.00-12.00

mgr Małgorzata Korzeń

Audytor wewnętrzny
Telefon: 12 422 18 55 w. 39

pok. 320 (II piętro)
piątki 8.00-15.30

Jan Kubacki

Kierownik
Telefon: 12 422 18 55 w. 27, 28

Krzysztof Pernal

Specjalista
Telefon: 12 422 18 55 w. 29

Jerzy Węglarz

Kierowca zaopatrzeniowiec
Telefon: 12 422 18 55 w. 29

mgr Magdalena Krawczyk

Kierownik
Telefon: 12 430 15 92

pok. 139 (parter)

mgr Jolanta Kubasiewicz

Specjalista
Telefon: 12 430 15 92

pok. 133 (parter)

mgr Teresa Trzcińska

Specjalista
Telefon: 12 430 15 92

pok. 133 (parter)

mgr Iwona Kołodziejczyk

Zastępca kanclerza
Telefon: 12 422 18 55 w. 17

pok. 134 (parter)

mgr Franciszek Gałuszka

Kanclerz
Telefon: 12 422 81 96

pok. 220 (I piętro)

Jadwiga Szczerbowska

Kierownik
Telefon: 12 422 72 89

pok. 138 (parter)

mgr Joanna Szewczyk

Specjalista
Telefon: 12 422 72 89

pok. 135 (parter)

mgr Anna Wawro

Specjalista
Telefon: 12 422 72 89

pok. 135 (parter)

mgr inż. Andrzej Kiklica

Główny specjalista ds. informatyki
Telefon: 12 422 18 55, w. 60

pok. 320 (II piętro)

mgr Barbara Sztraub

Kwestor
Telefon: 12 422 02 60

pok. 323 (II piętro)

Mirosława Gruca

Samodzielna księgowa
Telefon: 12 422 18 55, w. 24

pok. 321 (II piętro)

mgr Anna Olszewska

Specjalista
Telefon: 12 422 18 55, w. 26

pok. 322 (II piętro)

mgr Ewa Pająk

Główny specjalista ds. płac
Telefon: 12 422 18 55, w. 24

pok. 321 (II piętro)

Janina Rakowska

Specjalista
Telefon: 12 422 18 55, w. 26

pok. 322 (II piętro)

mgr Małgorzata Stachura

Starsza księgowa
Telefon: 12 422 18 55, w. 24

pok. 321 (II piętro)

mgr Magdalena Kaleta

Sekretarz Rektora
Telefon: 12 422 81 96

pok. 219 (I piętro)

mgr Marta Walocha

Sekretarz Kanclerza
Telefon: 12 422 81 96

pok. 219 (I piętro)

mgr Ewelina Poraj-Chlebowska

Kierownik
Telefon: 12 422 18 55, w 18

pok. 201 (I piętro)

mgr Jacek A. Kabata

Bibliotekarz systemowy - kustosz

mgr Cezary Rzęchowski

Bibliotekarz systemowy - kustosz

mgr Anna Inglot

Bibliotekarz - starszy bibliotekarz

mgr Ewa Gawłowska

Główna specjalistka ds. nauki i rozwoju naukowego
Telefon: 12 422 18 55, w. 43

Pok. 319 (II piętro)

Marek Przybyłowicz

Specjalista ds. socjalnych
Telefon: 12 422 18 55, w. 39

Pok. 320 (II piętro)

Maria Ślazik

Główny specjalista ds. osobowych
Telefon: 12 422 18 55, w. 39

Pok. 216 (I piętro)