Wydział Aktorski

Dziekan dr Adam Nawojczyk
Prodziekan dr Monika Jakowczuk
Wydziałowy koordynator ECTS Jadwiga Szczerbowska

 

Dział nauczania:

ul. Straszewskiego 22, 31-109 Kraków
tel. (+48) 012 422-72-89, (+48) 012 422-18-55 wew. 20, 21
fax(+48) 012 422-02-09

Kierownik: Jadwiga Szczerbowska

STUDIA MAGISTERSKIE

Kierunek aktorstwo
Specjalność aktorstwo dramatyczne

wokalno - aktorska
Czas studiów 9 semestrów
Limit przyjęć coroczna Uchwała Senatu PWST
Liczba studentów 22 osób dla specjalności aktorstwo dramatyczne

8 osób dla specjalności wokalno - aktorskiej