Wydział Reżyserii Dramatu

Dziekan dr Beata Guczalska
Prodziekan prof. dr hab. Józef Opalski
Wydziałowy koordynator ECTS Jadwiga Szczerbowska

 

Dział nauczania:

ul. Straszewskiego 22, 31-109 Kraków
tel. (+48) 012 422-72-89, (+48) 012 422-18-55 wew. 20, 21
fax(+48) 012 422-02-09

Kierownik: Jadwiga Szczerbowska

STUDIA MAGISTERSKIE

Kierunek reżyseria dramatu
Specjalność

reżyseria teatralna
dramaturgia

reżyseria teatru muzycznego

Czas studiów 10 semestrów
Limit przyjęć coroczna Uchwała Senatu PWST
Liczba studentów

4 osoby na specjalność reżyseria teatralna
4 osoby na specjalność dramaturgia

2 osoby na specjalność reżyseria teatru muzycznego